Fera Architectuur en Interieur
Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Fera architectuur en interieur, E. Van Steenbergenlaan 68, 2100 Deurne, telefoon: +32 (0)3 336 69 52 , e-mail: info@fera-architectuur.be, ondernemingsnummer: BE 0875247133. Hier verder op deze pagina naar verwezen als "Fera".

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

Fera brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Fera behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Fera garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Fera zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Fera de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Fera heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Fera aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Aansprakelijkheid

Fera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Fera kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Fera verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fera.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.